Home / JLPT N2 Grammar / Learn JLPT N2 Grammar: のもとで (no moto de)

Learn JLPT N2 Grammar: のもとで (no moto de)

Learn JLPT N2 Grammar: のもとで (no moto de)

Meaning: under

How to use: Noun + のもとで/のもとに

Example sentences:

1. 子供は太陽のもとで思いきりはねまわるのが一番だ。
kodomo wa taiyō no moto de omoikiri hane mawaru no ga ichibanda.
For children, it is best to roam around and play in the sun

2. 先生の暖かい指導のもとで、生徒たちは伸び伸びと自分らしい作品を作り出していった。
sensei no attakai shidō no moto de, seito-tachi wa nobinobi to jibunrashī sakuhin o tsukuridashite itta.
Under the enthusiastic guidance of the teacher, the students created their own unique works

3. 三浦先生のもとで、日本の文学を研究しています。
miura sensei no moto de, nihon no bungaku o kenkyuu shite imasu.
I’m studying Japanese literature under teacher Miura’s guidance.

4. 公正な制度のもとで生活していると、生産性も幸福度も上がるのです。
kousei na seido no moto de seikatsu shite iru to, seisansei mo koufukudo mo agaru no desu.
Your productivity and your well-being increase if you live in a system of justice.

5. わたしは大学に入るまで、両親のもとで暮らしていました。
watashi wa daigaku ni hairu made, ryoushin no moto de kurashite imashita.
I lived with my parents until I went to college.